03.07.2023

XXIV edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Do 14 lipca można składać wnioski do XXIV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego organizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wyróżnienie kierowane jest do ludzi aktywnych społecznie, angażujących się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu. Kapituła konkursu wyłoni 10 laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości
10 000 zł netto, pamiątkową statuetkę i dyplom.

Wnioski należy składać na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednio dla osób fizycznych
i podmiotów niebędących osobą fizyczną, z dopiskiem: KONKURS NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, w nieprzekraczalnym terminie:

1)      pocztą do 14 lipca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03 -472 Warszawa,

2)      osobiście do 14 lipca 2023 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
przy ul. Brechta 3, do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać oraz pod numerami telefonów 22 59 79 539/210
oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: nagroda|mazovia.pl| |nagroda|mazovia.pl.

1. Regulamin

2. Formularz zgłoszeniowy - osoby fizyczne

3. Formularz zgłoszeniowy - podmioty nie będące osobami fizycznymi