02.12.2021

Zakład Aktywności Zawodowej rozpoczyna rekrutację osób niepełnosprawnych

zakladzakladzaklad