07.02.2024

Zakończenie kadencji sołtysów 2019-2024 w Gminie Obryte

W poniedziałek, 5 lutego 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się uroczyste zakończenie kadencji Sołtysów Gminy Obryte. Wójt Gminy - Pan Sebastian Mroczkowski podziękował sołtysom za dotychczasową, pełną poświęceń współpracę na rzecz wspólnoty samorządowej. Wójt Gminy podkreślił, że praca sołtysa jest pracą niezwykle odpowiedzialną i trudną a wszyscy sołtysi wywiązali się z niej wzorowo. Praca ze wszystkimi sołtysami w minionej kadencji była dla mnie zaszczytem - stwierdził Wójt Gminy Obryte.
Za współpracę w imieniu Rady Gminy Obryte podziękował jej Przewodniczący Pan Krzysztof Oleksa.
Wszystkim obecnym na spotkaniu sołtysom Pan Wójt życzył dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz ponownego obdarzenia mandatem zaufania przez lokalną społeczność w zbliżających się wyborach.
Z rąk Pana Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Obryte sołtysi otrzymali podziękowania w formie pamiątkowej statuetki.