25.11.2022

Zakończyły się prace związane w realizacją inwestycji pn. „Przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Gostkowo”.

Zakończyły się prace związane w realizacją inwestycji pn. „Przebudową drogi wewnętrznej
w miejscowości Gostkowo”. Wybrany w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawca – firma INFRASTRUKTURA BUD-59 z Warszawy w ramach zadania wykonała:
- Roboty przygotowawcze
- Roboty ziemne
- Podbudowę
- Nawierzchnię bitumiczną
- Ustawienie oznakowania
Łączny koszt zadania wyniósł 320 000,00 zł z czego 120 000,00 zł zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji na na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 
Przebudowa drogi wewnętrznej
Przebudowa drogi wewnętrznej
Przebudowa drogi wewnętrznej