22.09.2021

Zakończyły się prace związane z montażem oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary

Zakończyły się prace związane z montażem oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary. Prace polegały na montażu solarnego oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2021 w kwocie 10 000,00 zł.