24.10.2022

Zapisy na zakup węgla

W związku z  potrzebą dokonania wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie chęci zakupu węgla. Zgłoszenia można dokonać:
- osobiście w pokoju nr 4
 

Zgłoszenia przyjmowane będą od 25 października do 25 listopada 2022 r. 
Zgłoszenie to służy jedynie celom poglądowym, a ewentualnego zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która obecnie jest w fazie procedowania.


Jednocześnie informujemy, że według założeń projektu wyżej wymienionej ustawy:
• Maksymalna cena węgla może wynosić 2 000 zł.
• Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe; 
w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie: 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 r. oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 do 30.04.2023 r.

Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które:
otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a dokonano zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jakiego pochodzenia będzie węgiel, którym będziemy dysponować dla mieszkańców Gminy Obryte.