10.05.2023

Zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Termin: 16 maj 2023r.

Miejsce: OSP Pokrzywnica, ul. Pułtuska 2, 06-121 Pokrzywnica, godz. 16.30.