17.06.2021

Zaproszenie na spotkanie informacyjne "Czyste Powietrze"

Z a p r o s z e n i e
na spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Obryte serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy na spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Obryte

dnia 21 czerwca 2021r. o godz. 1600

z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Celem spotkania jest omówienie ogólnych zasad skorzystania z Programu CZYSTE POWIETRZE.

Program CZYSTE POWIETRZE  to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.

Program CZYSTE POWIETRZE umożliwia uzyskanie dofinansowania  m.in.  na: wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien  i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych.

 

 WÓJT  GMINY OBRYTE                    

                                              /-/ Sebastian Mroczkowski