20.12.2023

Zmiana terminu posiedzenia XLIX Sesji Rady Gminy Obryte

Rada Gminy                                                                                 Obryte, dnia 20 grudnia 2023 r.

Obryte

OK.0002.10-2.3.2023

 

 

 

Mieszkańcy Gminy Obryte

Uprzejmie informuję, że uległ zmianie termin posiedzenia XLIX Sesji Rady Gminy Obryte.

Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy

w Obrytem (sala obrad – I piętro).

Porządek obrad pozostaje bez zmian.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/ Krzysztof Oleksa/