Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Zambski Kościelne w ramach Projektu Pod Biało - czerwoną

1

Gmina Obryte zrealizowała projekt „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Projekt zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej  gminie w Polsce, pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby głosów poparcia. Gmina Obryte spełniła warunki i tym samym mogła złożyć do Wojewody Mazowieckiego wniosek o realizację zadania. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i gmina otrzymała dotację w wysokości 8 000,00 zł na dofinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji.

Maszt w ramach projektu „Pod  Biało – czerwona” został zamontowany przy świetlicy wiejskiej w Zambskach Kościelnych.