01.01.2023

Informacje dotyczące punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste Powietrze

Gmina Obryte podpisała porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na mocy którego ...

Informacje dotyczące programu Czyste Powietrze

Informacje dotyczące programu można znaleźć również na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ ...