28.09.2022

Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciółkowo Rządowe

Gmina Obryte otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Ułożenie chodnika z kostki brukowej ...
28.09.2022

Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego w sołectwie Ciółkowo Nowe

Gmina Obryte otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem ...
28.09.2022

Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski

Gmina Obryte otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie ...
28.09.2022

Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w Sołectwie Zambski Stare

Gmina Obryte otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego ...