28.09.2022

Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w Sołectwie Zambski Stare

Gmina Obryte otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w Sołectwie Zambski Stare” w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022”.

W ramach zadania wykonana została modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare. Prace polegały na wymianie przestarzałych i energochłonnych lamp rtęciowych i sodowych na nowoczesne lampy LED.

Łączny koszt zadania wyniósł 21 431,52 zł z czego 10 000,00 zł zostało pokryte z przyznanej dotacji.

cccccc

cc