28.09.2022

Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski

Gmina Obryte otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski” w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022”.

W ramach zadania zamontowane zostały dwie lampy solarne

Łączny koszt zadania wyniósł 23 000,00 zł z czego 10 000,00 zostało pokryte z przyznanej dotacji.

ccc

cc