28.09.2022

Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego w sołectwie Ciółkowo Nowe

Gmina Obryte otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego w sołectwie Ciółkowo Nowe” w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022”.

W ramach zadania wykonany został remont kapliczki oraz jej otoczenia. Wszystkie prace zrealizowane zostały z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Kapliczka została odnowiona, zamontowane zostały elementy z granitu. Wokół kapliczki wykonana została opaska z kostki granitowej, oraz ozdobne ogrodzenie.  

Łączny koszt zadania wyniósł 23 001,00 zł z czego 10 000,00 zostało pokryte z przyznanej dotacji.

2222

33aa