28.09.2022

Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciółkowo Rządowe

Gmina Obryte otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciółkowo Rządowe”
w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022”.

W ramach zadania wykonany został chodnik z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej.

Łączny koszt zadania wyniósł 59 822,28 zł z czego 10 000,00 zł zostało pokryte z przyznanej dotacji.

1256

222