30.11.2022

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Sokołowo Parcele i Ulaski

Zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Sokołowo Parcele i Ulaski zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania na drodze wewnętrznej w miejscowościach Sokołowo Parcele i Ulaski wykonano:

1. Roboty przygotowawcze.

2. Podbudowę.

3. Nawierzchnię bitumiczną.

4. Uzupełnienie poboczy.

5. Oznakowanie.

6. Roboty wykończeniowe.

Łączny koszt zadania wyniósł 834 443,64 zł z czego 502 466,18 zł zostało pokryte z przyznanej dotacji.

 

1234

56

78