18.10.2022

Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte

Gmina Obryte otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”

Łączny koszt zadania wyniósł 88 283,25 zł z czego 66 212 zł zostało pokryte ze środków z przyznanej dotacji

12

34