18.10.2022

Remont garażu strażnicy OSP Zambski Kościelne

Gmina Obryte otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na remont garażu strażnicy OSP Zambski Kościelne w ramach w ramach Zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022”

W ramach zadania wykonany został remont budynku OSP w zakresie instalacji elektrycznej, sufitu, ścian oraz posadzki w garażu strażnicy

Łączny koszt zadania wyniósł 30 000,00 zł i w całości został pokryty ze środków z dotacji.

12

34

56