25.02.2020

22.02.20r. godz.19.00 odbyło się zebranie walne sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem za rok 2019

Zebranie rozpoczął Prezes od powitania zaproszonych gości oraz druhów. Skład gości:
- Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Maciej Piątek
- Wójt Gminy Obryte Sebastian Mroczkowski

W tamtym roku braliśmy udział w 62 zdarzeniach w tym 22 pożary, 27 miejscowych zagrożeń, 11 zabezpieczenie rejonu oraz 2 fałszywe alarmy. Jednogłośnie Zarząd otrzymał absolutorium. Ubiegły rok przyniósł jednostce same dobre dni. Uczestniczyliśmy w różnego rodzaju imprezach masowych: pokazy dla dzieci, zabezpieczenia imprez itp. Pozyskaliśmy dużo nowego sprzętu i wyposażenia, którego łączny koszt wyniósł aż 68 668,17 zł. Staramy się rozwijać naszą jednostkę jak najlepiej, jak widać po naszym dotychczasowym wyposażeniu. Działamy dalej! Mamy kolejne plany do zrealizowania, a tym największym i najważniejszym jest budowa nowej strażnicy OSP. Dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe! Pracownikom Urzędu Gminy Obryte Pawłowi Tyszkiewicz i Marcinowi Piotrowskiemu, Panu Wójtowi Gminy Obryte Sebastianowi Mroczkowskiemu, Komendzie Powiatowej PSP w PUŁTUSKU, posłowi Henrykowi Kowalczykowi wszystkim dziękujemy za wzorową współpracę. Szczególne podziękowania należą się druhom, biorącym na codzień udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, którzy bezinteresownie swój wolny czas poświęcali dla ratowania życia i mienia innych.