19.05.2020

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem

W związku z pytaniami dotyczącymi świadczeń wychowawczych informujemy, że wnioski na nowy okres zasiłkowy na 500+ składamy w przyszłym roku tj. w  maju 2021r.

 

Wyprawka 300+ w roku 2020

300 PLUS to świadczenie w ramach rządowego programu DOBRY START. Jest to wypłacane raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód.

W 2020 roku terminy składania wniosków będą takie same, jak w ubiegłym roku, jednak już od 2021 roku zmienią się - będzie można je składać znacznie wcześniej!

Wyprawka szkolna 300 plus. Kiedy złożyć wniosek

 • od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 roku — jeśli składasz wniosek w wersji papierowej w urzędzie lub instytucji.

Programem "Dobry Start" jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

1. Uczeń nie ukończył:

 • 20 lat,
 • 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

 • szkoła podstawowa,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.