07.10.2019

4 października w Urzędzie Gminy w Obrytem Wójt Gminy Obryte – Sebastian Mroczkowski przy kontrasygnacie Skarbnika – Anny Niezgoda podpisał umowy z firmą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

4 października w Urzędzie Gminy w Obrytem Wójt Gminy Obryte – Sebastian Mroczkowski przy kontrasygnacie Skarbnika – Anny Niezgoda podpisał umowy z firmą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk na realizację następujących inwestycji drogowych:

1. Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary na odcinku od km 0+000 do km 0+580. W ramach zadania wybudowana zostanie droga o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 580 metrów. Łączny koszt inwestycji to około 360.000,00 złotych. Zadanie zostanie wykonane do 20 grudnia 2019 r.

2. Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski w miejscowości Gródek Nowy. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna o łącznej długości około 440 metrów. Łączny koszt inwestycji to około 190.000,00 złotych, zadanie zostanie wykonane do 22 listopada 2019 r.

3. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wielgolas. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna o łącznej długości około 390 metrów. Łączny koszt inwestycji to około 140.000,00 złotych, zadanie zostanie wykonane do 22 grudnia 2019 r.