28.04.2020

APEL O OSZCZĘDZANIE WODY

Z uwagi na zbliżający się okres letni, brak opadów i znaczny wzrost zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody, zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Obryte i osób przebywających czasowo na działkach rekreacyjnych o racjonalne wykorzystywanie wody do celów konsumpcyjnych oraz o ograniczenie zużycia wody pitnej do podlewania trawników, ogródków warzywnych, podlewania upraw, mycia samochodów, spłukiwania chodników, wjazdów do garaży, placów, itp.

Ograniczenia stosować w godzinach od 6.00 do 22.00.

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody
w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

W związku z zaistniałą sytuacją, wszystkich użytkowników sieci wodociągowej prosimy o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą, a także o wyrozumiałość wobec mogących się pojawiać trudności i uciążliwości związanych z czasową przerwą w dostawie wody.