28.01.2020

Budżet Obywatelski Mazowsza

Zapraszamy do składania propozycji projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego.. W skrócie oznacza to, że:
• mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
• propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
• wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.
Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu województwa. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza jest 25 mln złotych.
Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza może zgłosić każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://mazovia.budzet-obywatelski.eu/

bom.mazovia.pl