21.04.2020

Darowizna dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

W dniu wczorajszym odbyło się przekazanie 1000 sztuk maseczek i 11 opakowań jednorazowych rękawic ochronnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Obrytem za łączną kwotę 6870,00 zł. Zakup został w całości sfinansowany z darowizny przekazanej przez Państwa Joannę i Andrzeja Trzeciakowskich z Zambsk Kościelnych (siedlisko Wieraszka).

W imieniu Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Obrytem oraz własnym, składam najszczersze podziękowania za udzielone wsparcie. Gotowość niesienia bezinteresownej pomocy zasługuje na najwyższe uznanie.

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Obryte
                                                                                                                                               mgr inż. Sebastian Mroczkowski