12.07.2022

Dodatek osłonowy w 2022 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem  informuje, że od  01 stycznia bieżącego roku przyjmowane są wnioski o dodatek osłonowy mający na celu zrekompensowanie kosztów zakupu energii, gazu i żywności.

Aby uzyskać prawo do w/w dodatku należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrytem.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym. W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę.

W przypadku osób, które złożą wniosek do 31 lipca dochód będzie liczony za 2020 rok.  Osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 sierpnia
do 31 października 2022 r. ich dochód będzie liczony za 2021 rok. Zasiłek rodzinny oraz pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne nie wliczają
się do dochodu.

Wszelkich informacji dotyczących świadczenia można uzyskać pod numerem telefonu 29 74 11 105.