03.09.2020

Dotacja dla OSP Obryte

1

1

 

 

Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl, w formie dotacji środków, w kwocie 20.000,00 zł