10.01.2020

Harmonogram wypłat OPS

Harmonogram wypłat świadczeń w  Ośrodku Pomocy Społecznej , Świadczenia Wychowawczego 500 +, Świadczeń Rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego w 2020 roku.

Miesiąc wypłaty świadczeń

Dzień miesiąca

Styczeń 2020 r

24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe , prace społeczno- użyteczne

27 - świadczenia wychowawcze  ( A – 0 włącznie)

28- świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

29 - świadczenia rodzinne

24 – Fundusz alimentacyjny

 

Luty 2020 r

24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne

25- świadczenia wychowawcze ( A – 0 włącznie) 

26 - świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

27 - świadczenia rodzinne

24- Fundusz alimentacyjny

Marzec 2020 r

24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne

25 - świadczenia wychowawcze  ( A – 0 włącznie)  

26 - świadczenia wychowawcze( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

27 - świadczenia rodzinne

25- Fundusz alimentacyjny

 

Kwiecień 2020 r

24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne

27 - świadczenia wychowawcze  ( A – 0 włącznie)

28 - świadczenia wychowawcze( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

29 - świadczenia rodzinne

24-Fundusz alimentacyjny

 

Maj 2020 r

25 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne

26 - świadczenia wychowawcze  ( A – 0 włącznie)

27 - świadczenia wychowawcze( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

28 - świadczenia rodzinne

25- Fundusz alimentacyjny

 

Czerwiec 2020 r

24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne

25- świadczenia wychowawcze  ( A – 0 włącznie)

26 – świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

29 – świadczenia rodzinne

26 – fundusz alimentacyjny

 

Lipiec 2020 r

24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne

27- świadczenia wychowawcze  ( A – 0 włącznie)

28 – świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

29 – świadczenia rodzinne

24 – fundusz alimentacyjny

 

 

Sierpień 2020 r

24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne

25- świadczenia wychowawcze  ( A – 0 włącznie)

26 – świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

27 – świadczenia rodzinne

26 – fundusz alimentacyjny

 

Wrzesień 2020 r

24 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne

25- świadczenia wychowawcze  ( A – 0 włącznie)

28 – świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

29 – świadczenia rodzinne

25 – fundusz alimentacyjny

                     

Październik 2020 r

23 - zasiłki stałe, okresowe i celowe, prace społeczno- użyteczne

26- świadczenia wychowawcze  ( A – 0 włącznie)

27 – świadczenia wychowawcze ( P – Ż włącznie )

oraz wypłaty gotówkowe ( na listę w Banku Spółdzielczym Pułtusk (Obryte )

28 – świadczenia rodzinne