12.09.2019

I N F O R M A C J A 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem  przypomina  o konieczności składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ dla dzieci, na które rodzice pobierali już powyższe świadczenie przed 01 lipca 2019r. Okres na który przyznane było świadczenie kończy się 30 września 2019r. Wnioski można składać drogą elektroniczną lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrytem w pokoju nr 4.

Rodzice dzieci, na które nie było pobierane świadczenie lub dla nowo narodzonych dzieci  mają
3 miesiące na złożenie wniosku.
Jeśli rodzice dochowają terminu 30 września 2019r, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 01 lipca 2019r lub od dnia narodzin dziecka (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019r). Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Przypominamy również o możliwości składania wniosków o Dobry start (300+) dla dzieci i młodzieży
w wieku do 20 r.ż. uczęszczających do szkoły (szkoła podstawowa, ponadpodstawowa i szkoła dla dorosłych na poziomie szkoły średniej).Wnioski można składać drogą elektroniczną lub w pokoju nr 4 w OPS Obryte.