22.04.2020

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że od dnia 22 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8:30 do 12:00 Urząd Gminy w Obrytem umożliwia realizację zadań niezbędnych wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa.

 

Do zadań tych zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

 

 • rejestracji stanu cywilnego;
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • pomocy społecznej;
 • świadczenia usług komunalnych (woda, ścieki, odpady komunalne);
 • administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji
  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;
 • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

 

Załatwienie ww. spraw będzie możliwe jedynie po telefonicznym umówieniu terminu wizyty:

 • w Urzędzie Stanu Cywilnego (tel. 29 741 10 36 wew. 32)
 • w Referacie Rolnictwa (tel. 29 741 10 36 wew. 37)
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej (tel. 29 741 10 36 wew. 47)
 • w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego
  (tel. 29 741 10 36 wew. 38)
 • w Sekretariacie (tel. 29 741 10 36).

 

Wprowadzone nowe zasady obsługi interesantów odbywać się będą przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych co umożliwi zachowanie bezpieczeństwa interesantów i urzędników.

 

                                                                                    

                                                               Wójt Gminy Obryte

                                                                                   mgr inż. Sebastian Mroczkowski