23.06.2020

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

    LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

PRAWO  KONSUMENCKIE

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk

Tel.

23 306-71-95

Poniedziałek-Piątek:

8.00-14.00

https://powiatpultuski.pl/

 

e-mail: l.liszewska|powiatpultuski.pl| |l.liszewska|powiatpultuski.pl

 

 

2.

Urząd Ochrony Konkurencji
 i Konsumentów

 

UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka (prowadzona przez Federację Konsumentów)
801 440 220
22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

Poniedziałek- Piątek:

8.00-18.00

https://www.uokik.gov.pl/

 

e-mail: porady|dlakonsumentow.pl| |porady|dlakonsumentow.pl

 

e-mail uokik|uokik.gov.pl| |uokik|uokik.gov.pl

 

Ochrona praw konsumenckich Prawo konsumenckie.

 

PRAWO  PACJENTA

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul.Chałubińskiego8
00-613 Warszawa

Fax: 22 582 84 21
Tel. 800 190 590
(numer dla całej Polski)

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

e-mail: kancelaria|nfz-warszawa.pl| |kancelaria|nfz-warszawa.pl

e-PUAP

/016ndson16/skrytka

 

2.

Rzecznik Praw Pacjenta
(Ochrona praw pacjenta)

 

Biuro RPP
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Tel. 800 190 590
bezpłatna infolinia
lub

 tel. 22 532 82 50

poniedziałek.:

9.00-18.00

wt.-pt.:

    9.00-15.00

https://www.bpp.gov.pl

e-mail: kancelaria|rpp.gov.pl| |kancelaria|rpp.gov.pl

 Zapisy na poradę osobistą: rezerwacja|rpp.gov.pl| |rezerwacja|rpp.gov.pl

Z porad może korzystać każdy, kto ma poczucie łamania praw pacjenta.

3.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala

 

Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

 

Infolinia Centrala
800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)

*-połączenia bezpłatne ** koszt zgodnie z taryfą operatora
 Każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

poniedziałek-piątek:

8.00-16.00

www.nfz.gov.pl

 

e-mail: infolinia|nfz.gov.pl| |infolinia|nfz.gov.pl

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym.

4.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds.  Osób Niepełnosprawnych

 

Siedziba: ul. Żurawia 4A
00-503 Warszawa
tel. 22 461 60 00
Adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka1/3/5
00-513 Warszawa

Tel. 801 801 015
Koszt połączeni zgodnie z taryfą operatora

 

tel. 22 461 60 00

poniedziałek-piątek:

8.00-17.00

www.niepelnosprawni.gov.pl

 

e-mail: sekretariat.bon|mrpips.gov.pl| |sekretariat.bon|mrpips.gov.pl

Ochrona praw osób niepełnosprawnych.
Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

5.

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

 

Biuro RPD
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa

Tel. 22 583 66 00
Fax. 22 583 66 96
infolinia: 800 121 212
Bezpłatna infolinia (dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać  problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

poniedziałek-piątek:

8.15-16.15

www.brpd.gov.pl

 

e-mail: rpd|brpd.gov.pl| |rpd|brpd.gov.pl

Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.
Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

 

PRAWO  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w Pułtusku

 

ul. Daszyńskiego 4
06-100 Pułtusk

Tel. 22 560 16 00

poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-15.00

 

e-mail: cot|zus.pl| |cot|zus.pl

 

 

2.

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Tel. 22 560 16 00
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

poniedziałek-piątek:

7.00-18.00

 

www.zus.pl/o-zus/kontakt

e-mail: cot|zus.pl| |cot|zus.pl

 

Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

 

PRAWO  PRACY

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

 

ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa

Sekretariat:

Tel. 22 628 96 29
Fax. 22 435 50 92

Kancelaria:

22 425 11 94

 

poniedziałek- piątek:

9.00 – 15.00

 

e-mail: kancelaria|warszawa.pip.gov.pl| |kancelaria|warszawa.pip.gov.pl

 

2.

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

Tel. 22 391 82 15
Fax. 22 391 82 14

Porady:

 801  002 006

459 599 000

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

poniedziałek- piątek:

9.00 – 15.00

 

www.bip.pip.gov.pl

 

e-mail: kancelaria|gip.pip.gov.pl| |kancelaria|gip.pip.gov.pl

 

 

PRAWO  PODATKOWE

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Urząd Skarbowy
w Pułtusku

 

 ul. Żwirki
 i Wigury 7
06-100 Pułtusk

Tel.

23 692 01 12

poniedziałek:

    12.00-18.00
wtorek-zamknięte

środa- 9.00-15.00 czw.-zamknięte

piątek- 9.00- 13.00

http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-pultusku

 

e-mail: us.pultusk|mf.gov.pl| |us.pultusk|mf.gov.pl

 

 

 

Z porad może skorzystać każdy zainteresowany problemem z zakresu prawa podatkowego.

2.

Krajowa Informacja Skarbowa

 

ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

- z tel. komórkowych
22 330 03 30
- z tel. stacjonarnych
801 055 055
- dla osób dzwoniących z zagranicy +48 22 330 03 30

poniedziałek-piątek: 8.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może skorzystać każdy podatnik.

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODAMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych)

Biuro Ręcznika Finansowego
 Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Ubezpieczenia gospodarcze:
22 333 73 28
Ubezpieczenia Społeczne, OFE, ZUS:
22 333 73 37 lub 22 333 73 27
Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego:
22 333 73 38

poniedziałek-piątek:

8.00-18.00

 

poniedziałek-piątek:

11.00-15.00

 

poniedziałek-piątek:

9.00-16.00

Porady e-mail: porady|rf.gov.pl| |porady|rf.gov.pl
(czas oczekiwania na odpowiedź e-mailową

ok. 2 tygodnie)

 

www.rf.gov.pl/kontakt

e-mail: biuro|rf.gov.pl| |biuro|rf.gov.pl

 

 

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń.

 

INNE

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro RPO
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa  

Tel. 800 676 676
połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

poniedziałek: 10.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl
 

e-mail: biurorzecznika|brpo.gov.pl| |biurorzecznika|brpo.gov.pl

 

 

Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone.

 

RODZINNE

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk

Tel. 23 692 54 83

poniedziałek-piątek:

 8.00-16.00

http://www.pcprpultusk.pl/

 

e-mail: sekretariat|pcprpultusk.pl| |sekretariat|pcprpultusk.pl

 

 

 

                                                                                                PSYCHOLOGICZNE

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk

Tel. 23 692 55 91

poniedziałek-czwartek:

 8.00-18.00

piątek:

8.00-16.00

http://www.ppppultusk.pl/

 

e-mail: sekretariat|ppppultusk.pl| |sekretariat|ppppultusk.pl

 

2.

Centrum wsparcia
dla osób w stanie
kryzysu psychicznego
(zlecenie NFZ)

 

Fundacja ITAKA skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

Tel. 800 702 222
bezpłatna infolinia

24 godz.
przez 7 dni
w tygodniu

www.liniawsparcia.pl

 

e-mail: porady|liniawsparcia.pl| |porady|liniawsparcia.pl

Dla osób będących w kryzysie psychicznym.

 

PEDAGOFICZNE

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk

Tel. 23 692 55 91

poniedziałek-czwartek:

8.00-18.00

piątek:

8.00-16.00

http://www.ppppultusk.pl/

 

e-mail: sekretariat|ppppultusk.pl| |sekretariat|ppppultusk.pl

 

 

POMOC SPOŁECZNA

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pułtusku

 

ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk

Tel.

 23 692 54 83

poniedziałek-piątek:

8.00-16.00

http://www.pcprpultusk.pl/

 

e-mail: sekretariat|pcprpultusk.pl| |sekretariat|pcprpultusk.pl  

 

2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pułtusku

ul. 13 Pułku Piechoty 1
06-100 Pułtusk

Tel.

23 692 52 65
 

poniedziałek: 7.30-11.30
wtorek-piątek: 8.00-12.00

http://bip.mops.pultusk.pl/

 

e-mail: sekretariat|mops.pultusk.pl| |sekretariat|mops.pultusk.pl

 

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gzach

Gzy 9
06-126 Gzy

Tel.

23 691 31 91

poniedziałek-piątek:

8.00-16.00

www.gminagzy.pl

 

e-mail: gops|gminagzy.pl| |gops|gminagzy.pl      

 

 

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Obrytem

 

Obryte 185
07-215 Obryte

Tel.

29 741 11 05

poniedziałek-piątek:

 8.00-16.00

www.gops.obryte.pl

 

e-mail: wroblewska|obryte.pl| |wroblewska|obryte.pl

 

5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pokrzywnicy

 

Al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica

Tel.

23 691 87 94

poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek:

9.00-17.00
środa-piątek: 8.00-16.00

www.gops.pokrzywnica.nowoczesnyurzad.pl

 

e-mail: gops|pokrzywnica.pl| |gops|pokrzywnica.pl

Każdy mieszkaniec Gminy Pokrzywnica

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świerczach

 

ul. Pułtuska 47
06-150 Świercze

Tel.

23 691 60 62

poniedziałek-piątek:

8.00-16.00

 

e-mail: sekretariat.gops|swiercze.pl| |sekretariat.gops|swiercze.pl

 

Z pomocy może skorzystać każdy, kto doświadczył przemocy
 

7.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Winnicy

 

ul. Pułtuska 25
06-120 Winnica

Tel.

23 691 40 92

pon.:7.30-16.30

wtorek-czwartek

   7.30-15.30

piątek

7.30-14.30.

www.gminawinnica.pl

e-mail sekretariat|gminawinnica.pl| |sekretariat|gminawinnica.pl

 

 

 

 

8.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zatorach

 

ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory

Tel.

29 741 03 60

poniedziałek-piątek:

8.00-16.00

www.zatory.pl

 

e-mail: ug|zatory.pl| |ug|zatory.pl

 

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Pułtusku

ul. 13 Pułku Piechoty 1

06-100 Pułtusk

Tel.

23 692 04 04

Niebieska linia

801 120 002

Pomarańczowa linia 801 140 068

poniedziałek: 14.00-16.00
środa:

16.00-18.00

e-mail: sekretariat|mops.pultusk.pl| |sekretariat|mops.pultusk.pl

 

2.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gzach

Świetlica wiejska

Gzy 8
06-126 Gzy

 

Tel.

23 691 31 91

 

czwartek:

16.00-18.00

 

www.gminagzy.pl

e-mail: gops|gminagzy.pl| |gops|gminagzy.pl

 

3.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Obrytem   

 

Obryte 185
07-215 Obryte

 

Tel.

29 741 10 04
wew. 41

poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek-czwartek:

8.00-16.00
piątek:

 8.00-15.00

 

e-mail: dzialalnosc|obryte.pl| |dzialalnosc|obryte.pl  

 

4.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Pokrzywnicy  

Al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica

 

Tel.

23 691 87 94

poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek:

9.00-17.00
środa-piątek: 8.00-16.00

www.gops.pokrzywnica.nowoczesnyurzad.pl

 

e-mail: gops|pokrzywnica.pl| |gops|pokrzywnica.pl

Każdy mieszkaniec Gminy Pokrzywnica

5.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Świerczach

ul. Pułtuska 47
06-150 Świercze

 

Tel.

23 691 60 45
wew. 249

 

piątek:

8.00-10.00

 

e-mail: pelnomocnik|swiercze.pl| |pelnomocnik|swiercze.pl  

 

Bez ograniczeń.

6.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Winnicy   

ul. Pułtuska 25
06-120 Winnica

Tel.

23 691 40 21

poniedziałek-

7.30-16.30

wt.-czw.:

 7.30-15.30

pt.: 7.30-14.30

 

e-mail: gops|gminawinnica.pl| |gops|gminawinnica.pl

 

 

7.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Zatorach

 

ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory

 

Tel.

29 741 03 60

 

poniedziałek-piątek:

8.00-16.00

 

e-mail: ug|zatory.pl| |ug|zatory.pl

 

Osoba uzależniona, osoba współuzależniona. Osoba poszukująca informacji na temat nadużywania alkoholu lub innych substancji szkodliwych.

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pułtusku

 

ul. 13 Pułku Piechoty 1
06-100 Pułtusk


Tel.

23 692 52 65

poniedziałek:- piątek:

8.00-16.00

e-mail: sekretariat|mops.pultusk.pl| |sekretariat|mops.pultusk.pl

 

2.

 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w  Gzach

 

Gzy 9
06-126 Gzy

 

Tel.

23 691 31 91

poniedziałek-piątek:

8.00-16.00

 

www.gminagzy.pl

e-mail: gopsgzy|wp.pl| |gopsgzy|wp.pl

 

 

 

3.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Winnicy

ul. Pułtuska 25
06-120 Winnica

Tel.

23 691 40 21

pon.-7.30-16.30

wt.- czw.

  7.30-15.00

pt. 7.30-14.30.

 

e-mail: gops|gminawinnica.pl| |gops|gminawinnica.pl

 

 

4.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w  Obrytem

 

 

Obryte 185
07-215 Obryte

 

Tel.

29 741 11 05

poniedziałek: 8.00-17.00
wt.-czw.:

8.00-16.00
pt.: 8.00-15.00

 

e-mail: gops|obryte.pl| |gops|obryte.pl

 

 

 

 

 

 

 

5.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zatorach

 

ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory

 

Tel.

29 741 03 60

poniedziałek-piątek:

8.00-16.00

 

e-mail: ug|zatory.pl| |ug|zatory.pl

 

 

 

6.

Interdyscyplinarny Punkt ds. Przemocy w Rodzinie (prawnik, psycholog, specjalista profilaktyki uzależnień)

ul. 13 Pułku Piechoty 1
06-100 Pułtusk

Tel.

23 692 52 65
 23 692 04 04

Dyżury wg harmonogramu

e-mail: sekretariat|mops.pultusk.pl| |sekretariat|mops.pultusk.pl

 

 

7..

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”

 


Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

Tel. 800 120 002
bezpłatna infolinia

22 666 10 36

poniedziałek-piątek

8.00 – 16.00:

www.niebieskalinia.info

 

e-mail: biuro|niebieskalinia.info| |biuro|niebieskalinia.info

 

e-mail:  

niebieskalinia|niebieskalinia.info| |niebieskalinia|niebieskalinia.info

 

Dla osób doświadczających przemocy domowej.

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

1.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Pułtusku

ul. Daszyńskiego 19
06-100 Pułtusk

Tel. 23 306 71 85
Fax. 23 306 71 86

 

Kontakt do godz.  20.00
Tel. 603-506-207
Fax. 23 692 00 06

poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek-czwartek:

8.00-16.00

piątek:

8.00-15.00

www.pczk.powiatpultuski.pl

 

e-mail:

w godzinach pracy urzędu

pczk|powiatpultuski.pl| |pczk|powiatpultuski.pl

po godz. urzędowania:

pultusk|mazowsze.straz.pl| |pultusk|mazowsze.straz.pl

  

Świadek zagrożenia kryzysowego. Osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego.

2.

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
22 361 69 00
22 785 700 177
e-mail: dyzurny|rcb.gov.pl| |dyzurny|rcb.gov.pl

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 http:/rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

e-mail: poczta|rcb.gov.pl| |poczta|rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego. Osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego.