12.11.2018

Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW

L

 

 

 

 

 

 

 

GMINA OBRYTE OTRZYMAŁA DOTACJĘ Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA PN. „TWORZENIE ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH W GMINIE OBRYTE W MIEJSCOWOŚCIACH: GRÓDEK RZĄDOWY, SOKOŁOWO WŁOŚCIAŃSKIE, ZAMBSKI KOŚCIELNE” W WYSOKOŚCI 174 044,58 ZŁ