01.06.2022

Informacja o posiedzeniu XXX Sesji Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 1 czerwca 2022 r.

Rada Gminy                                                                                                    

Obryte

OK.0002.4.3.2022

 

 

 

 

                                    Mieszkańcy Gminy Obryte

 

         Uprzejmie informuję, że w dniu 3 czerwca 2022 roku (tj. piątek) o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy Obryte zwołanej w trybie pilnym.

                                                                      

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIX posiedzenia Sesji.      
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

      9.   Wolne wnioski i informacje.

     10.  Zakończenie obrad.                                                                                                             

                                          

                                                Przewodniczący Rady Gminy

  

                                            / Krzysztof Oleksa/

 

 

     Sporządziła: Grażyna Seroka tel. 29 7411004 w. 36, e-mail: radagminy@obryte.pl