11.05.2020

Informacja w sprawie wznowienia pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w Obrytem

Informujemy, że wspólną decyzją Organu Prowadzącego, Dyrektora ZPO oraz po konsultacjach z Rodzicami oddziałów przedszkolnych i  przedszkoli  w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem nie wznawia swojej działalności stacjonarnej. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych przedszkolaków  lekcje nadal prowadzone będą w formie zdalnego nauczania   do dnia 24.05.2020r.