27.10.2020

Kolejna inwestycja drogowa na terenie Gminy Obryte

Zakończone zostały prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym spadkiem daszkowym i poboczami z kruszywa łamanego, obustronne odtworzenie rowów przydrożnych i istniejących przepustów oraz budowę zjazdów. Długość przebudowanego odcinka to 785,00 m
Na realizację tego zadania Gmina Obryte udzieliła dotacji w wysokości 150.000,00 zł