11.06.2019

Gazyfikacja gminy Obryte

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie przekazała informację, iż decyzją Rady Techniczno- Ekonomicznej Zakładu w Warszawie z dnia 11.04.2019 r. skierowano do prac projekt dotyczący gazyfikacji gminy Obryte, który swym zakresem obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a w dalszym etapie budowę sieci gazowej na terenie miejscowości Psary i Obryte.