05.07.2019

Informacja dodatkowa szacowanie strat w uprawach w związku z suszą