01.02.2019

Konkurs na logo Gminy Obryte

Wójt Gminy Obryte ogłasza konkurs na ciekawy znak graficzny, który mógłby zostać oficjalnym logo Gminy Obryte. Głównym jego celem jest wyłonienie projektu logo Gminy Obryte, który będzie mógł być wykorzystany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespodencyjnych gminy. Dla autora najlepszej pracy przewidziano atrakcyjną nagrodę.

Logo Gminy Obryte powinno kojarzyć się z misją gminy, związaną z wykorzystaniem swojego położenia w Puszczy Białej oraz Gminą zapewniającą zrównoważony rozwój i wysoką jakość życia mieszkańców. Logo może również nawiązywać do tradycji oraz historii gminy, ale jednocześnie oddawać jej współczesny charakter.

Konkurs adresowany jest do uczniów V - VIII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalych, młodzieży szkół średnich oraz studentów.

Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostepne są na stronie internetowej Gminy.

Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie "Logo Gminy Obryte - Konkurs" wraz z oświadczeniem należy przesłać lub złożyć do 25 marca 2019 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 29 maraca 2019 r.

Na Konkurs należy dostarczyć pracę konkursową, na którą złożą się:

a) opis logo (idea, znaczenie, symbolika itp.);

b) logo podstawowe w wersji elektronicznej o rozdzielczości min. 300 dpi; pliki w formatach PDF lub JPG lub TIF;

Praca konkursowa powinna być zaprezentowana w formie wydruku w wersji kolorowej w formacie A4 oraz w formie elektronicznej zapisanej na nośnikach CD/DVD. Opis logo należy zaprezentować w formacie A4.

REGULAMIN KONKURSU na projekt graficzny logo Gminy Obryte

Karta Zgłoszeniowa Osoby Pełnoletniej

Karta Zgłoszeniowa Osoby Niepełnoletniej

Wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo