18.05.2018

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMJE ZE OD MAJA 2018 ROKU NIE BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ W POLSKIM CZERWONYM KRZYŻU W PUŁTUSKU