28.03.2018

Uchwala nr XXXIV/236/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Obryte na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym