28.03.2018

Uchwala nr XXXIV/237/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Obryte na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych