10.01.2018

W dniu 10.01.2018r o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Obrytem odbyło się spotkanie Pełnomocnika Wojewody d.s. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Wiceprezesa Federacji Banków Żywności w Ciechanowie z Wolontariuszami

Wolontariusze uczestniczyli w dniach: 1-2.12.2017r w zbiórce żywności

Na spotkaniu z rąk Pełnomocnika Wojewody otrzymali dyplomy z podziękowaniem za swoją pracę

Wolontariusze zebrali łącznie w dwu sklepach Dino – Obryte i Lidl Pułtusk – 700 kg żywności

Zebrana żywność została rozdzielona przez OPS w Obrytem i trafiła do 100 rodzin naszej Gminy. Posłużyła również do przygotowania Kolacji Wigilijnej dla osób starszych samotnych, która odbyła się 17.12.2017r

W spotkaniu uczestniczyli miedzy innymi:

Pełnomocnik Wojewody d. s. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego -Pani Sylwia Pietrzak

Wiceprezes Federacji Banku Żywności w Ciechanowie- Pani Dorota Jezierska

Wójt Gminy Obryte -Pan Jan Mroczkowski

Sekretarz Gminy Obryte -Pan Mirosław Barszcz

Kierownik OPS w Obrytem -Pani Barbara Wróblewska

Dyrektor Zespołu Szkół w Obrytem-Pani Barbara Piątek

Jako Wolontariusze

Klub Seniora na czele z Prezesem Urszulą Dygą

Oraz Nauczyciele i Uczniowie Gimnazjum Obrytem

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie, dzięki Państwa ofiarności i pracy Wolontariuszy rodziny skromniej uposażone z Gminy Obryte mogły przeżyć bogatsze Święta Bożego Narodzenia.

Wójt Gminy Obryte oraz Kierownik OPS w Obrytem bardzo dziękuje i zaprasza do dalszej współpracy dla dobra mieszkańców.