27.05.2019

Wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19 w dniu 28 maja 2019 r.

Dnia 28 maja 2019 r. na terenie powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica) w godzinach od 8:00 do 18:00 przeprowadzony zostanie wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19, podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe powiatowego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.