29.09.2020

Konferencja pt. „Specyfika uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych rolnictwa województwa mazowieckiego na tle kraju”

modr

Szanowni Państwo!

 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

 - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

oraz

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział Poświętne w Płońsku

 

zapraszają na

 

Konferencję

 

pt. „Specyfika uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych rolnictwa województwa mazowieckiego na tle kraju”

 

z cyklu Uwarunkowania organizacyjno-produkcyjne kierunków rozwoju produkcji rolniczej w regionach Polski

 

Konferencja odbędzie się w dniu 22 października 2020 r.
w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk

Rozpoczęcie godz. 1000

 

Konferencja jest organizowana w ramach zadania 2.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB. Organizatorzy zapewniają poczęstunek (przerwa kawowa, lunch) i materiały konferencyjne.

Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Prosimy o rejestrację na konferencje pod numerem tel.: 23 663 07 14

 

 

Dyrektor Oddziału Poświętne MODR
w Płońsku

Z-ca Dyrektora IUNG-PIB

Jarosław Grabowski

prof. dr hab. Mariusz Matyka

Ramowy program konferencji

„Specyfika uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych rolnictwa województwa mazowieckiego na tle kraju”

22 października 2020 r.

22.10.2020 (czwartek) Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku

10.00

Rozpoczęcie Konferencji

 

Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – IUNG-PIB Puławy

Jarosław Grabowski – Dyrektor Oddziału Poświętne MODR w Płońsku

Otwarcie

 

Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz - IUNG-PIB Puławy

Aspekty regionalne w badaniach IUNG-PIB w Puławach

 

Dr hab. Jerzy Kopiński - IUNG-PIB Puławy

Uwarunkowania gospodarki nawozowej w regionach Polski

 

Dr hab. Alicja Sułek - IUNG-PIB Puławy

Innowacyjne przyjazne dla środowiska technologie produkcji zbóż

11.45 – 12.00

Przerwa kawowa

 

Dr hab. Janusz Smagacz, prof. nadzw. – IUNG-PIB Puławy

Uprawa roli w warunkach zachodzących zmian klimatycznych

 

Dr inż. Andrzej Madej – IUNG-PIB Puławy

Zmiany w strukturze zasiewów w Polsce. Polska nie jest krajem żytnio-ziemniaczanym

13.00 – 13.30

Dyskusja i podsumowanie warsztatów - konferencji

13.30 – 14.30

Ciepły posiłek - lunch

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w pomieszczeniach konferencyjnych uczestnicy Konferencji proszeni są o zakrywanie nosa i ust, przestrzeganie dystansu personalnego, oraz dezynfekcję rąk przed wejściem na salę obrad.