01.02.2021

NOWE SKIEROWANIA NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021 R.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020-rok 2021. W związku z powyższym od 1 lutego  do 12 lutego 2021 wydawane będą skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej.

 

Pomoc mogą  otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 542,20 zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający  220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej ( tj.701 zł).

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej ( tj. 528 zł).

Prosimy o dołączenie decyzji ZUS, KRUS, odcinka z emerytury/renty za miesiąc styczeń 2021r., zaświadczenie o dochodach za miesiąc styczeń 2021r., nakazy płatnicze itd. Celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

 

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej, w tym celu proszę o pobranie skierowań:

Wzór skierowania- kwalifikowanie zdalne( w załączeniu), wypełnienie, udokumentowanie dochodów za miesiąc styczeń 2021r. i złożenie w skrzynce.

 

Żywność będzie wydawana od marca do lipca 2021 roku.

Wzór skierowania- Pobierz

Oświadczenie- Pobierz

Objaśnienie- Pobierz