30.07.2019

Nowy dyrektor ZPO w Obrytem

Wójt Gminy Obryte informuje, że w dniu 30 lipca 2019 r. odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem.

Komisja Konkursowa powołana na mocy Zarządzenia Nr 69/2019 Wójta Gminy Obryte z dnia 17 lipca 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniła:

Panią Agnieszkę Bala - na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem.