01.08.2022

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem informuje mieszkańców Gminy, że:

Od 1sierpnia 2022 r. można składać wnioski o:

  • Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 trwający od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. można składać od 1 sierpnia 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrytem  lub drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem: – portalu informacyjno- usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy) na okres zasiłkowy 2022/2023 trwający od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. można składać od 1 sierpnia 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrytem lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać również bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrytem, codziennie  w godzinach pracy Urzędu( tj. poniedziałek 8.00 -17.00, od wtorku do czwartku od 8.00 do 16.00 oraz w piątek od 8.00 do 15.00).

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2022/2023 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2021 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

Telefon 29 74 11 105 wew.48