30.04.2020

OBWIESZCZENIE o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie wniosku o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania od decyzji Wójta Gminy Obryte z dnia 14.11.2019 r. oraz odwołania od decyzji Nr 1cp/2019, znak: RG.6733.1.2019