01.12.2020

OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego art.10 P4