27.10.2020

Obwieszczenie Urząd Gminy w Obrytem przesyła projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego